Детска градина Мария Сиркова

електронен адрес: stonesa@abv.bg, maria_sirkova@abv.bg
телефон: 068 624726; 0886151656

За отглеждането, обучението и възпитанието на децата се грижи квалифициран екип от професионалисти в своята област:

Директор

Геновева Стойкова

Старши учители

Ваня Йорданова

Аксиния Нешева

Христина Пенкова

Ирена Тодорова

Ана Иванова

Учители

Станка Петрова

Вероника Христова

Нели Иванова

Главен счетоводител

Галина Георгиева

Домакин

Магдалена Петрова

Помощник възпитатели

Цветелина Пенева

Ивелина Александрова

Даниела Папазова

Ваня Богоевска

Кухня

Готвач - Валя Димитрова

Работник кухня - Магдалена Генчева

Огняр

Ангел Станчев

Медицинско лице

Маргарита Гатева


Организация на учебения ден

изтегли