Детска градина Мария Сиркова

За отглеждането, обучението и възпитанието на децата се грижи квалифициран екип от професионалисти в своята област:

Директор

Стоянка Недялкова

Старши учители

Ваня Йорданова

Гина Цолова

Аксиния Нешева

Христина Пенкова

Ирена Тодорова

Мария Атанасова

Учители

Станка Петрова

Йоана Тодорова

Главен счетоводител

Галина Георгиева

Домакин, ЗАС

Магдалена Петрова

Възпитатели

Цветелина Пенева

Ивелина Александрова

Даниела Папазова

Ваня Богоевска

Кухня

Готвач - Валя Димитрова

Работник кухня - Магдалена Генчева

Поддръжка сгради

Ангел Станчев

Медицинско лице

Маргарита Гатева