Детска градина Мария Сиркова

електронен адрес: stonesa@abv.bg, maria_sirkova@abv.bg
телефон: 068 624726; 0886151656

За отглеждането, обучението и възпитанието на децата се грижи квалифициран екип от професионалисти в своята област:

Директор

Стоянка Недялкова

Старши учители

Ваня Йорданова

Аксиния Нешева

Христина Пенкова

Ирена Тодорова

Ана Иванова

Учители

Станка Петрова

Вероника Христова

Нели Иванова

Главен счетоводител

Галина Георгиева

Домакин

Магдалена Петрова

Помощник възпитатели

Цветелина Пенева

Ивелина Александрова

Даниела Папазова

Ваня Богоевска

Кухня

Готвач - Валя Димитрова

Работник кухня - Магдалена Генчева

Огняр

Ангел Станчев

Медицинско лице

Маргарита Гатева


Организация на учебения ден


Споделени документи

Годишен план 2020/2021г.

План за действие 2021г. за БДП на ДГ "Мария Сиркова"

Мерки за повишаване на качеството на образование

Актуализиран правилник за вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие на ДГ "Мария Сиркова" за периода 2020-2024г

Програмна система на ДГ "Мария Сиркова" за периода 2020-2024г.

План за действие и финансиране на стратегията за развитие на ДГ "Мария Сиркова" за периода 2020-2024г.

Основни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления и възрастови групи

Услуги, извършвани от детската градина, представляващи обществени услуги в системата на ПУО ИНФО 136

Услуги, извършвани от детската градина, представляващи обществени услуги в системата на ПУО ИНФО 153

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заповед за определяне на заявител за по схема "Училищен плод" и по схема "Училищно мляко"

Етичен кодекс на общността

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

План за работа на ДГ "Мария Сиркова" през уч. 2020/2021г. в условията на COVID -19

План-програма за предоставяне на равни възможности

Aктуализиран правилник за дейността на ДГ "М. Сиркова" Ловеч