Детска градина Мария Сиркова

електронен адрес: stonesa@abv.bg, maria_sirkova@abv.bg
телефон: 068 624726; 0886151656

За отглеждането, обучението и възпитанието на децата се грижи квалифициран екип от професионалисти в своята област:

Директор

Геновева Стойкова

Старши учители

Станка Петрова

Ирена Тодорова

Учители

Вероника Христова

Нели Иванова

Йоана Стефанова

Ивелина Дончева

Тереза Иванова

Галя Радева

Главен счетоводител

Галина Георгиева

Касиер

Надежда Николова

Помощник възпитатели

Цветелина Пенева

Марина Белева

Даниела Папазова

Христина Добрева

Кухня

Готвач - Валя Димитрова

Работник кухня - Магдалена Генчева

Огняр

Ангел Станчев

Медицинско лице

Маргарита Гатева


Организация на учебения ден

изтегли