Детска градина Мария Сиркова

Обществен съвет

Председател - Христо Миленов Семерджиев

Председател на финансиращ орган - Валерия Цветанова Баръмова

Основен член - Виктория Стилиянова Нинова

Основен член - Десислав Стефанов Гецов

Основен член - Симона Росенова Панчева

Резервен член - Лидия Добромирова Дунчева

Резервен член - Павлина Йорданова Иванова

Резервен член - Силвия Веселинова Вълчанова

Резервен член - Силвия Милева Иванова

Решения на ОС


Първо заседание на Обществения съвет на ДГ "Мария Сиркова" проведено на 15.12.2016г

С пълно мнозинство избран председател - Петър Руменов Кръстев.

Добавено на 16.12.2016


Първо заседание за уч. 2019/2020г. проведено на 03.12.2019г.

Избран председател Христо Миленов Семерджиев.

Добавено на 18.12.2019