Детска градина Мария Сиркова

Обществен съвет

Председател - Петър Руменов Кръстев

1.Геновева Стратева Иванова, главен експерт ОИПО в Община Ловеч

Албена Веселинова Дунчева - гл. експерт ОИПО в Община Ловеч /резервен член/

2.Петър Руменов Кръстев – общественик

Десислава Спасова Рошидовска - родител І група /резервен член/

3.Северина Румянова Лозанова - родител първа група – родител 1 група

Татяна Сергиивна Стаматова - родител първа група /резервен член/

4.Инжиха Исметова Мехмедова-Богомилова – родител ІІІ група

Десислава Георгиева Магеранова – родител ІІІ група /резервен член/

5.Василка Младенова Христова – родител ІІ група

Силвия Милева Иванова – родител ІІ група /резервен член/

Решения на ОС


Първо заседание на Обществения съвет на ДГ "Мария Сиркова" проведено на 15.12.2016г

С пълно мнозинство избран председател - Петър Руменов Кръстев.

Добавено на 16.12.2016


Първо заседание за уч. 218/2019г. проведено на 13.09.2018г.

Одобрено - Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие по възрастови групи за уч. 2018/2019г.

Добавено на 6.11.2018