Детска градина Мария Сиркова

Обществен съвет

Председател - Христо Миленов Семерджиев

1.Геновева Стратева Иванова, главен експерт ОИПО в Община Ловеч

Албена Веселинова Дунчева - гл. експерт ОИПО в Община Ловеч /резервен член/

2.Христо Миленов Семерджиев - родител IІ група

Галина Антонова Декова - родител ІI група /резервен член/

3.Северина Румянова Лозанова - родител ІІI група

Татяна Сергиивна Стаматова - родител ІІI група / резервен член/

4.Десислава Спасова Рошидовска - родител ІV група

Силвия Веселинова Вълчанова - родител І група/резервен член/

5.Василка Младенов Христова - родител ІV група

Силвия Милева Иванова - родител ІV група /резервен член/

Решения на ОС


Първо заседание на Обществения съвет на ДГ "Мария Сиркова" проведено на 15.12.2016г

С пълно мнозинство избран председател - Петър Руменов Кръстев.

Добавено на 16.12.2016


Първо заседание за уч. 2019/2020г. проведено на 03.12.2019г.

Избран председател Христо Миленов Семерджиев.

Добавено на 18.12.2019